میخ پرچ
میخ پرچ پرچ چکشی پروفیل آلومینیومی English Site
 
 

از ميخ پرچ مي توان جهت اتصال دو يا چند قطعه به يكديگر استفاده نمود. به اين منظور بايد در محل اتصال ابتدا سوراخي یکنواخت و دقیق در قطعات ايجاد کرد و پس از آن با استفاده از دستگاه پرچ كن عمليات پرچ كاري انجام گيرد . در انتخاب ميخ پرچ مناسب بايد دقت كافي صورت گيرد تا از بروز اشكالات در كار و اتلاف وقت و هزينه بی مورد جلوگيري شود. در ذيل مواردي كه جهت استفاده صحيح از ميخ پرچ موردنياز مصرف كنندگان است به اختصار توضيح داده شده كه به كارگيري آنها متضمن بهترين نتايج در عمليات پرچ كاري می باشد .


1- انتخاب ميخ پرچ مناسب :
1-1 به علت طيف وسيع اندازه های ميخ پرچ موجود ، انتخاب ميخ پرچ مناسب كه دارای استحكام كافي بوده از اهميت بسزائي برخوردار است . براي دست یابی به بهترین کارایی ، توجه به جنس و قطر ميخ پرچ جهت اتصال محكم قطعات به يكديگر بايد مد نظر قرار گيرد با در نظر گرفتن مقاومت كششي و برشي محصول مورد نظر مي توان ميخ پرچ مناسب را جهت اتصال انتخاب كرد.

 

1-2 با تعيين استحکام مورد نياز ، تعداد ميخ پرچ و فاصله آنها از يكديگر تعيين مي شود ، در خاتمه با مراجعه به جدول مشخصات فني ميخ پرچ و با توجه به قطر كار مي توان ميخ پرچ مناسب را انتخاب نمود .


با توجه به مشكلات برشمرده در زير مي توان از بروز اشكال در انتخاب نامناسب ميخ پرچ احتراز نمود:
1-3 استفاده از ميخ پرچ سرپهن در مواردي توصيه مي شود كه اتصال بين يك قطعه فلزي با يك قطعه از جنس نرمتر مانند چوب يا پلاستيك مد نظر باشد كه در اين صورت، ميخ پرچ سرپهن به دليل تقسیم فشارهای حاصله که بر سطح وسیعتری انجام می گیرد می تواند از آسيب رسيدن به قطعه نرمتر جلوگيري نماید(که اصطلاحا میخ پرچ واشر سرخود می نامند) چنانچه استفاده از ميخ پرچ معمولي در اين شرايط مد نظر باشد ، توصيه مي شود كه جهت پرچ كاري مناسب از واشر استفاده شود تا از استحکام لازم برخوردار باشد.

1-4 كوتاه یا بلند بودن بیش از اندازه طول پرچ باعث عدم استحكام كافي اتصال قطعات می گردد.
1-5 بلند بودن بیش از حد طول پرچ نيز باعث افزايش مراحل پرچ كاري و عدم تطابق درست اتصال مي گردد چراكه قبل از عمل جمع شدن پرچ ، ميخ قبل از موعد قطع گرديده و اتصال استحكام كافي نخواهد داشت .
1-6 ممكن است پرچ پاره شده باشد و يا اينكه قبل از اتصال كامل ، ميخ آن بريده شود كه در اين صورت بايد ميخ پرچ ديگري را جايگزين نمود .
1-7 انتخاب نامناسب پرچ در بعضي مواقع باعث جدا شدن سر پرچ مي شودكه در اين حالت پرچ تحمل نيروي لازم جهت اتصال را ندارد و بايد در انتخاب پرچ مناسب دقت کافی بعمل آورد.


2- قطر سوراخ
يكی ديگر از عوامل تاثير گذار در عمليات پرچ كاري اندازه قطر سوراخ محل پرچ است :
2-1 چنانچه قطر سوراخ كوچکتر از قطر میخ پرچ باشد باعث عدم کامل ورود ميخ پرچ و يا ورود با اشكال در داخل قطعه کار گرديده كه در نهايت باعث صدمه به قطعات و يا اتلاف وقت به جهت سختي جا انداختن ميخ پرچ مي گردد
2-2 و بالعکس چنانچه قطر سوراخ از قطر ميخ پرچ بزرگتر باشد باعث كاهش استحكام قطعات و يا حتي عدم اتصال آنها مي گردد .
2-3 در حین سوراخکاری امکان ایجاد پلیسه وجود دارد که باعث پارگی پرچ می گردد. در این صورت باید قطعه کار پلیسه گیری شده و با تعویض مته پلیسه گیری انجام گیرد.

3- پرچ كاري پروفيل
با توجه به آساني استفاده از ميخ پرچ به عنوان اتصال دهنده (اشکال ذیل) ذكر اين نكته ضروري است كه استفاده از آن در مواقعی که حفظ فاصله بين دو قطعه ضروري است ، اجتناب گردد.


 

Home
About
میخ پرچ  
مشخصات فنی  
مکانیزم پرچ کاری  
 
پرچ چکشی  
مشخصات فنی  
 
لوله، پروفیل و مقاطع آلومینیوم  
   
Contact
   
 
 
تمامی حقوق محفوظ برای میخ پرچ ایران تماس با ما قوانین و مقررات
 
 
Aluminium Profiles Semi Tabular Rivets Blind Rivets English Site