میخ پرچ
میخ پرچ پرچ چکشی پروفیل آلومینیومی English Site
 
 

ميخ پرچ به عنوان يكي از با اهمیت ترین اتصال دهنده ها در جهان شناخته مي شود و حال اين پرسش به ذهن متبادر مي شود كه دليل استفاده روز افزون آن چيست ؟ استفاده از ميخ پرچ يكي از سریعترین و آسان ترين روش هاي اتصال دو قطعه به يكديگر مي باشد و در عين حال نسبت به ساير اتصال دهنده ها مقرون به صرفه تر است.
ميخ پرچ شامل دو بخش مي باشد :
1- بدنه ميخ
2- بدنه پرچ

مكانيزم ميخ پرچ :
ميخ در بدنه پرچ قرار گرفته است و طي عمليات پرچ كردن آن قسمت از ميخ كه از قبل بريدگي داشته (ناچ) در داخل بدنه پرچ قرار مي گيرد و بقيه ميخ خارج می گردد و بيرون كشيده شدن ميخ از داخل بدنه پرچ باعث افزایش حجم پرچ شده و در نهايت به اتصال کامل قطعات به يكديگر منجر مي شود.
میخ پرچ آلومینیومی ، مسی و آهنی (پرچ کور انتها باز به همراه میخ شکستنی و سرعدسی) به قطرهای اسمی 3 ، 20/3 ، 4 و 5 میلیمتری توسط این شرکت تولیدمی شود و در آینده بسیار نزدیک نوع 6 میلیمتری آن نیز در خط تولید قرار خواهد گرفت.
این شرکت با بهره گیری از جدیدترین فناوری روز و هم چنین تلاش در راستای ارتقای کیفیت محصولات خود در تولید پرچ ، پرچ از لوله آلومینیوم و پرچ ازمفتول آلومینیوم و هم چنین پرچ مسی و آهنی ، بخشی از نیاز بازار را به انواع مختلف میخ پرچ تامین می نماید.

بررسی مزاياي استفاده از ميخ پرچ در مقايسه با ساير اتصال دهنده ها بشرح ذیل:
الف : استفاده از ميخ پرچ عموماً در مواردي است كه امكان دسترسي فقط به يك طرف كار مقدور باشد.
ب : باعث انطباق سريع دو قطعه به يكديگر و حذف فاصله بين آنها و عدم ايجاد فرورفتگي ميگردد.
پ :‌ استفاده از ميخ پرچ در مقايسه با ساير اتصالات موجود سریعتر و مقرون به صرفه تر است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Home
About
میخ پرچ  
مشخصات فنی  
مکانیزم پرچ کاری  
 
پرچ چکشی  
مشخصات فنی  
 
لوله، پروفیل و مقاطع آلومینیوم  
   
Contact
   
 
 
تمامی حقوق محفوظ برای میخ پرچ ایران تماس با ما قوانین و مقررات
 
 
Aluminium Profiles Semi Tabular Rivets Blind Rivets English Site