میخ پرچ آلومینیومی موزی
میخ پرچ آلومینیومی موزی

میخ پرچ آلومینیومی موزی

M

Z

شرکت میخ پرچ ایران میخ پرچ آلومینیومی موزی را بر اساس سفارش تولید و به مشتریان محترم ارائه می‌نماید

* خواهشمند است جهت دریافت ابعاد دقیق به همراه تلرانس‌ها با واحد فروش تماس گرفته شود‌. هر گونه تغییر بدون اطلاع قبلی می‌باشد.

راهنمای استفاده از میخ پرچ آلومینیومی موزی

جدول مشخصات فنی

میخ پرچ آلومینیومی موزی MZ (پرچ کور)

D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۴ ۸ ۸ ۴ ۱/۰ – ۴/۰
۱۰ ۴/۰ – ۵/۵
۱۲ ۵/۵ – ۷/۵
۱۶ ۷/۵ – ۱۱/۰
۴/۸ ۱۰ ۹/۵ ۵ ۲/۵ – ۵/۰
۱۲ ۴/۵ – ۷/۰
۱۴ ۶/۵ – ۹/۰
۱۶ ۸/۵ – ۱۰/۰
۱۸ ۹/۵ – ۱۲/۰
۲۰ ۱۱/۵ – ۱۴/۰
۲۵ ۱۳/۵ – ۱۹/۰

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمه enter را فشار دهید.