میخ پرچ آلومینیومی سر پهن
میخ پرچ آلومینیومی سر پهن

میخ پرچ آلومینیومی سر پهن

M

K

* خواهشمند است جهت دریافت ابعاد دقیق به همراه تلرانس‌ها با واحد فروش تماس گرفته شود. هر گونه تغییر بدون اطلاع قبلی می‌باشد.

راهنمای استفاده از میخ پرچ سر پهن

جدول مشخصات فنی

میخ پرچ آلومینیومی سر پهن (پرچ کور) – MK

D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۴ ۶ ۱۱ ۴ ۱/۵ – ۳
۸ ۳ – ۵
۱۰ ۵ – ۶/۵
۱۲ ۶/۵ – ۸/۵
۱۵ ۸/۵ – ۱۲/۵
۱۸ ۱۲/۵ – ۱۴/۵
۲۱ ۱۴/۵ – ۱۶/۵
۲۵ ۱۶/۵ – ۲۱/۵
D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۵ ۶ ۱۳ ۵ ۰/۵ – ۳
۸ ۳ – ۴/۵
۱۰ ۴/۵ – ۶
۱۲ ۶ – ۸
۱۴ ۸ – ۱۰
۱۶ ۱۰ – ۱۲
۱۸ ۱۲ – ۱۴
۲۱ ۱۴ – ۱۶
۲۴ ۱۶ – ۱۸
۲۷ ۱۸ – ۲۱
۳۰ ۲۱ – ۲۵
۳۵ ۲۵ – ۳۰
۴۰ ۳۰ – ۳۴

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمه enter را فشار دهید.