میخ پرچ آلومینیومی سر خزینه
میخ پرچ آلومینیومی سر خزینه

میخ پرچ آلومینیومی سر خزینه

C

* خواهشمند است جهت دریافت ابعاد دقیق به همراه تلرانس‌ها با واحد فروش تماس گرفته شود. هر گونه تغییر بدون اطلاع قبلی می‌باشد.

میخ پرچ آلومینیومی سر خزینه

جدول مشخصات فنی

میخ پرچ آلومینیومی سر خزینه (پرچ کور) – C

D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۳ ۴ ۶ ۳/۰ ۰/۵ – ۱/۵
۶ ۱/۵ – ۳/۵
۸ ۳/۵ – ۵/۵
۱۰ ۵/۵ – ۷
۱۲ ۷ – ۹
۱۶ ۹ – ۱۳
۲۰ ۱۳ – ۱۷
۲۵ ۱۷ – ۲۲
۴ ۶ ۷/۵ ۴/۰ ۰/۵ – ۳
۸ ۳ – ۵
۱۰ ۵ – ۶/۵
۱۲ ۶/۵ – ۸/۵
۱۶ ۸/۵ – ۱۲/۵
۲۰ ۱۲/۵ – ۱۶/۵
۲۵ ۱۶/۵ – ۲۱/۵
D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۵ ۶ ۹ ۵/۰ ۰/۵ – ۳
۸ ۳ – ۴/۵
۱۰ ۴/۵ – ۶
۱۲ ۶ – ۸
۱۶ ۸ – ۱۲
۲۰ ۱۲ – ۱۶
۲۵ ۱۶ – ۲۱
۳۰ ۲۱ – ۲۵
۳۵ ۲۵ – ۳۰
۴۰ ۳۰ – ۳۵

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمه enter را فشار دهید.