میخ پرچ آلومینیومی مشکی
میخ پرچ آلومینیومی مشکی

میخ پرچ آلومینیومی مشکی

M

* خواهشمند است جهت دریافت ابعاد دقیق به همراه تلرانس ها با واحد فروش تماس گرفته شود.
هر گونه تغییر بدون اطلاع قبلی می‌باشد.

راهنمای استفاده از میخ پرچ آلومینیومی مشکی

جدول مشخصات فنی

میخ پرچ آلومینیومی مشکی – M

D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۲/۴ ۴ ۵ ۲/۴ ۰/۵ – ۱/۵
۶ ۱/۵ – ۲/۵
۸ ۲/۵ – ۳/۵
۱۰ ۳/۵ – ۵/۵
۱۲ ۵/۵ – ۷/۵
۳ ۶ ۶ ۳ ۲/۵ – ۳/۵
۸ ۳/۵ – ۵/۵
۱۰ ۵/۵ – ۷
۱۲ ۷ – ۹
۱۵ ۹-۱۲
۳/۲ ۶ ۶ ۳/۲ ۱/۵ – ۳/۵
۸ ۳/۵ – ۵/۵
۱۰ ۵/۵ – ۷
۱۲ ۷ – ۹
۱۵ ۹ – ۱۲
۴ ۶ ۸ ۴ ۱/۵ – ۳
۸ ۳ – ۵
۱۰ ۵ – ۶/۵
۱۲ ۶/۵ – ۸/۵
۱۵ ۸/۵ – ۱۲/۵
۱۸ ۱۲/۵ – ۱۴/۵
۲۱ ۱۴/۵ – ۱۶/۵
۲۵ ۱۶/۵ – ۲۱/۵
D1 (mm)
قطر پرچ
L (mm)
طول پرچ
D2 (mm)
قطر گل پرچ
قطر سوراخ Ø (mm) ضخامت کار (mm)
۵ ۶ ۹/۵ ۵ ۰/۵ – ۳
۸ ۳ – ۴/۵
۱۰ ۴/۵ – ۶
۱۲ ۶ – ۸
۱۴ ۸ – ۱۰
۱۶ ۱۰ – ۱۲
۱۸ ۱۲ – ۱۴
۲۱ ۱۴ – ۱۶
۲۴ ۱۶ – ۱۸
۲۷ ۱۸ – ۲۱
۳۰ ۲۱ – ۲۵
۳۵ ۲۵ – ۳۰
۶ ۱۰ ۱۱/۵ ۶ ۴ – ۶
۱۲ ۶ – ۸
۱۶ ۸ – ۱۱
۱۸ ۱۱ -۱۳
۲۱ ۱۳ – ۱۵
۲۵ ۱۵ – ۲۰
۶/۴ ۱۰ ۱۲/۵ ۶/۴ ۲ – ۴
۱۲ ۴ – ۶
۱۶ ۶ – ۱۰
۱۸ ۱۰ – ۱۳
۲۱ ۱۳ – ۱۵
۲۵ ۱۵ – ۱۸

کلمه مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس دکمه enter را فشار دهید.